Ceremonia miała miejsce w Warszawskim Domu Technika NOT. W gali uczestniczyli darczyńcy, pracownicy i współpracownicy Instytutu oraz osoby, które korzystały z pomocy Ordo Iuris. W wydarzeniu wzięli udział także przedstawiciele mediów, kultury, polityki i organizacji społecznych.

Nagrody przyznaliśmy w pięciu głównych kategoriach:

  • Życie
  • Rodzina
  • Wolność
  • Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu
  • Kultura

Kandydatów do nagrody mógł zgłosić każdy. Otrzymaliśmy prawie 350 kandydatur, spośród których wybraliśmy po 3 nominowanych w każdej z kategorii. Laureata w każdej z nich wybrali nasi Sympatycy w otwartym głosowaniu internetowym.

Dodatkowo wręczyliśmy także nagrody specjalne i wyróżnienia.

Laureatem Lwa Ordo Iuris w kategorii Życie został ks. Tomasz Kancelarczyk – założyciel i prezes Fundacji Małych Stópek, która od lat pomaga osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, bezdomnym, ubogim oraz porzuconym matkom i kobietom ciężarnym, które – znajdując się w trudnej sytuacji życiowej – rozważają aborcję. Dzięki pomocy Fundacji, młode matki wiedzą, że nie są same i nie muszą uciekać się do aborcji.

Lwa Ordo Iuris w kategorii Rodzina otrzymali Jadwiga i Jacek Pulikowscy, którzy już od 45 lat zajmują się pomaganiem małżonkom i narzeczonym, przygotowując młodych ludzi do codziennych wyzwań życia rodzinnego. Ich praca przyczyniła się do uratowania wielu małżeństw i rodzin oraz zbudowania nowopowstających rodzin, które dzięki ich wsparciu mogły przetrwać kryzysy życia małżeńskiego i rodzinnego.

W kategorii Wolność najwięcej głosów w internetowym głosowaniu dostał Witold Gadowski – popularny dziennikarz śledczy, pisarz i publicysta, znany ze swojej dziennikarskiej niezależności i nieustępliwej obrony fundamentalnych praw i wolności obywatelskich.

W kategorii Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu nagrodę otrzymał ks. prof. Dariusz Kowalczyk – jezuita, profesor teologii, publicysta i rekolekcjonista oraz autor ponad 60 artykułów naukowych, 12 książek oraz tysięcy mniejszych artykułów, w których odważnie broni życia, rodziny i chrześcijańskiego dziedzictwa naszej Ojczyzny.

W kategorii Kultura nagrodzony został prof. Wojciech Roszkowski – ekonomista, historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Autor licznych książek, podręczników i artykułów na temat najnowszej historii Polski i Europy – w tym podręcznika do przedmiotu „Historia i Teraźniejszość”, za napisanie którego padł ofiarą bezprecedensowej nagonki medialnej zainicjowanej przez radykalnych ideologów skrajnej lewicy

Kapituła przyznała także nagrody specjalne w wybranych kategoriach.

W kategorii Życie uhonorowany został ginekolog prof. Bogdan Chazan – profesor nauk medycznych w zakresie ginekologii i położnictwa oraz lekarz z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, który choć w przeszłości sam dokonał wielu aborcji, to z czasem zrozumiał, że aborcja jest zabójstwem nienarodzonego dziecka. Po tym przełomie – odmówił zabicia nienarodzonego dziecka, za co został usunięty przez Prezydent Warszawy Hannę Gronkiewicz-Waltz z funkcji dyrektora Szpitala im. św. Rodziny w Warszawie oraz padł ofiarą nienawistnej nagonki radykalnych polityków i mediów. Odbierając nagrodę, prof. Chazan przywołał słowa Sługi Bożego Bogdana Jańskiego, który powiedział: „jeżeli wracam na drogę prawdy, to przez nieskończone miłosierdzie Boga, a nie przez moją zasługę”.

Z kolei w kategorii Rodzina nagrodę specjalną przyznaliśmy dr Wandzie Półtawskiej, która pomimo dramatycznych doświadczeń z niemieckiego obozu koncentracyjnego w Ravensbrück, gdzie padła ofiarą barbarzyńskich eksperymentów medycznych, skończyła studia medyczne i przez kilkadziesiąt lat wspierała mierzące się z problemami polskie rodziny, zajmując się poradnictwem rodzinnym. Prowadziła wykłady dla młodych małżeństw, narzeczonych, duchownych i nauczycieli, a także publikowała artykuły i książki poruszające temat przygotowania do małżeństwa i katolickiej postawy wobec współżycia płciowego. Jej wiedza, przyjaźń i rada miały też wielkie znaczenie dla nauczania św. Jana Pawła II.

W kategorii Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu wyróżniony nagrodą specjalną został Sławomir Olejniczak – założyciel i prezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. ks. Piotra Skargi, czyli jednej z największych w Polsce świeckich organizacji katolickich, której wsparcie umożliwiło nam 10 lat temu powołanie Ordo Iuris. Stowarzyszenie ks. Piotra Skargi już od 25 lat zajmuje się „budzeniem sumień Polaków”, promując praktyki pobożnościowe, nagrywając filmy religijne, wydając portal internetowy, magazyny drukowane, organizując spotkania publiczne, konferencje, sympozja i spotkania oraz liczne akcje społeczne i charytatywne.

Z kolei w kategorii Kultura kapituła nagrodziła nagrodą specjalną Leszka Sosnowskiego – założyciela wydawnictwa Biały Kruk, specjalizującego się w wydawaniu książek opowiadających o wierze katolickiej, historii Polski oraz konserwatyzmie.

Przyznaliśmy także specjalną nagrodę, której laureata wybrali członkowie Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris.

Został nim ks. prof. Dariusz Oko – kapłan archidiecezji krakowskiej, filozof, teolog, pisarz i publicysta, który za wytykanie absurdów ideologii gender oraz ujawnianie prawdy na temat istnienia tzw. lawendowej mafii w Kościele, nie tylko wielokrotnie padał ofiarą nienawistnej, medialnej nagonki ale również musiał odpowiadać przed niemieckim sądem, gdy jego ukarania domagał się niemiecki ksiądz, otwarcie deklarujący się jako aktywny homoseksualista.

Wręczone zostały również wyróżnienia w poszczególnych kategoriach. W kategorii Życie wyróżnieni zostali działacze pro-life: dr Bawer Aondo-Akaa, Jan Bienias, Adam Brawata i Anna Trutowska, którzy stoją na pierwszym froncie walki o życie nienarodzonych dzieci, upominając się o nie poprzez udział i organizację zgromadzeń i publicznych modlitw w tej intencji. W kategorii Rodzina wyróżnienie otrzymali Monika i Zdzisław Pankowie – rodzice zastępczy niepełnosprawnego chłopca, a w kategorii Wolność wyróżniono Janusza Komendę – pracownika zwolnionego z salonu meblowego IKEA za swój sprzeciw wobec narzucania pracownikom udziału w akcjach propagujących ideologię gender.

Na zakończenie gali zaskoczyliśmy naszych laureatów dodatkowym akcentem. Profesorom Bogdanowi Chazanowi oraz Wojciechowi Roszkowskiemu wręczyłem wraz z dyrektorem generalnym Ministerstwa Edukacji i Nauki Złote Medale „Zasłużony dla nauki polskiej Sapientia et Veritas”. W ten szczególnym sposób pokazaliśmy, że warto zadbać o docenienie tych wybitnych ludzi nie tylko środowiskowymi odznaczeniami, ale także odznaczeniami publicznymi, przez tak wiele lat zastrzeżonymi dla lewicowych elit.

Czym są Lwy Ordo Iuris?

Czas nagrodzić odważnych, którzy zmieniają Polskę.
Czas docenić tych, dzięki którym świat zmienia się na lepsze.
Czas zbudować szerokie środowisko w oparciu o wzajemny szacunek dla zróżnicowanych form działania.

Statuetka Lwa Ordo Iuris to nagroda przyznawana przez całą Społeczność Instytutu Ordo Iuris, a więc naszych Ekspertów, Przyjaciół, Darczyńców i Sympatyków, dla osób szczególnie zaangażowanych w obronę fundamentów i dziedzictwa cywilizacji łacińskiej.

Organizując ten plebiscyt, chcemy wyrazić uznanie dla ludzi, którzy – w dobie dyktatu radykalnych ideologii – nie boją się opowiedzieć po stronie prawa i naturalnego ładu społecznego. Statuetkę otrzyma sześciu laureatów.

Pierwsze pięć Lwów Ordo Iuris trafi do laureatów, nagrodzonych w ramach jednej z pięciu kategorii podstawowych. Te kategorie to: Życie, Rodzina, Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu, Wolność i Kultura. Kandydatów do plebiscytu zgłosiły organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne za pośrednictwem formularza internetowego. Spośród wszystkich zgłoszeń, specjalnie powołana do tego celu kapituła wybrała po trzech kandydatów w każdej z kategorii. Ostateczny zwycięzca zostanie wybrany w głosowaniu internetowym.

Szósta statuetka trafi natomiast do osoby wskazanej w plebiscycie przeprowadzonym wśród członków Kręgu Przyjaciół Ordo Iuris. To szczególna nagroda, bo jej laureata wskażą ci, bez których nie byłoby Instytutu Ordo Iuris – ludzie, którzy swoim regularnym wsparciem finansowym zapewniają nam niezależność, bez której nie moglibyśmy tak skutecznie wpływać na otaczającą nas rzeczywistość. Wyniki plebiscytu zostaną przedstawione we wrześniu – na uroczystej gali wręczenia nagród Lew Ordo Iuris.

Nominowani w tegorocznym plebiscycie

Kategoria Życie

Mariusz Dzierżawski

Współzałożyciel i członek zarządu Fundacji Pro – Prawo do życia, będącej jedną z największych w Polsce organizacji pro-life. Od lat zaangażowany w walkę w obronie prawa do życia każdego człowieka.  Organizator licznych kampanii społecznych, wystaw, pikiet i demonstracji antyaborcyjnych. Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej “Stop aborcji”, pod którą podpisało się prawie pół miliona Polaków.  Za swoją działalność wielokrotnie odpowiadał przed sądem po skargach aktywistów aborcyjnych.

ks. Tomasz Kancelarczyk

Pomysłodawca i prezes Fundacji Małych Stópek, organizator szczecińskiego Marszu dla Życia, propagator dzieła duchowej adopcji dziecka poczętego.  W ramach swojej działalności wspiera potrzebujących, osoby niepełnosprawne, bezdomne, ubogie oraz pomaga kobietom, które stoją przed dramatyczną decyzją dotyczącą życia swoich dzieci. Niesie pomoc matkom w trudnych sytuacjach życiowych.  Jak sam podkreśla, droga obrony życia jest niełatwa, ale choćby dla jednego uratowanego istnienia, warto stale nią podążać. 

Piotr Uściński
dr Bartłomiej Wróblewski

Inicjatorzy wniosku grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o kontrolę konstytucyjności przepisów ustawy, która pozwalała na legalne zabijanie tysięcy polskich dzieci nienarodzonych, podejrzanych o chorobę lub niepełnosprawność. Rozpatrując właśnie ten wniosek sędziowie TK orzekli, że aborcja eugeniczna jest niezgodna z Konstytucją RP. Dzięki temu w 2020 roku zakończyła się epoka barbarzyńskiej selekcji dzieci nienarodzonych w polskich szpitalach.

Kategoria Rodzina

Barbara Nowak

Była nauczycielka historii i dyrektor szkoły oraz radna miasta Krakowa. Współzałożycielka i była Prezes Towarzystwa Nauczycieli Szkół Polskich. Od 2016 roku małopolska kurator oświaty. W swojej pracy odważnie staje po stronie wychowania młodzieży w duchu przywiązania do Ojczyzny i chrześcijańskiego dziedzictwa narodu oraz broni niewinności dzieci przed wulgarną seksualizacją i ideologiczną indoktrynacją w szkołach, przez co bardzo często pada ofiarą medialnych ataków.  

ks. prof. Dariusz Oko

Kapłan archidiecezji krakowskiej, filozof, teolog, pisarz i publicysta, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Kierownik Katedry Filozofii Kultury Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Duszpasterz studentów przez 16 lat i lekarzy Archidiecezji Krakowskiej od 26 lat. Na studiach, pielgrzymkach i pracy spędził ponad 10 lat w ponad 70 krajach, gdzie wygłosił ponad 250 wykładów.

Wielokrotnie atakowany za odważną krytykę i wytykanie absurdów ideologii gender oraz ujawnianie prawdy na temat istnienia tzw. lawendowej mafii.

Jacek i Jadwiga Pulikowscy

Od 45 lat zaangażowani w działalność duszpasterstwa rodzin, poradnictwo rodzinne i nauczanie metod Naturalnego Planowania Rodziny.

Są założycielami Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej. W przeszłości byli także konsultorami Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski oraz audytorami na Synodzie Biskupów o Rodzinie w Rzymie w 2015 roku.

Piszą książki i artykuły na tematy rodzinne (miłość, czystość, płciowość, rodzicielstwo), przekazując dorobek św. Jana Pawła II w zakresie teologii ciała. Są żywymi świadkami i przykładem katolickiej, trwałej i wielodzietnej rodziny.

Kategoria Wolność

prof. Ewa Budzyńska

Psycholog i socjolog, doktor habilitowana nauk humanistycznych, absolwentka KUL.

Przez prawie 30 lat związana zawodowo z Uniwersytetem Śląskim, z którego odeszła w  lutym 2020 r., po tym jak Rzecznik Dyscyplinarny Uniwersytetu Śląskiego wszczął postępowanie dyscyplinarne po skardze studentów socjologii, których oburzyła wypowiedź pani profesor, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny, a nienarodzony człowiek to „dziecko”. Stała się ikoną walki o wolność akademicką, a jej sprawa doprowadziła do znowelizowania prawa oświatowego, które zabrania dziś ścigania pracowników akademickich za wyrażanie przekonań religijnych, światopoglądowych lub filozoficznych.

Witold Gadowski

Dziennikarz, publicysta, reporter, pisarz. Absolwent psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W latach 80 XX w. był członkiem Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Członek i założyciel Małopolskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. Członek zarządu Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

W swojej pracy zawodowej stawia przede wszystkim na niezależność i obronę wolności obywatelskich, ujawniając fakty, o których milczą najpopularniejsze media. Odważny, niezależny głos w obronie wolności i prawdy.

Łukasz Warzecha

Dziennikarz, publicysta, komentator polityczny, pisarz. Jego teksty ukazują się między innymi w Tygodniku Do Rzeczy, dzienniku Rzeczpospolita, portalu Onet.pl czy Magazynie Kontra. Współpracuje także między innymi z Polskim Radiem 24, Faktem i Super Expressem.

W swojej publicystyce skupiony na obronie wolności osobistej. Nie boi się stawiać trudnych, nonkonformistycznych i niepoprawnych politycznie pytań.

Kategoria Chrześcijańskie Dziedzictwo Narodu

ks. prof. Dariusz Kowalczyk SJ

Kapłan, jezuita, profesor teologii, publicysta, rekolekcjonista. W latach 2003-2009 przełożony prowincji warszawskiej jezuitów. Od 2010 wykładowca, a od 2013 profesor Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. W latach 2013-2019 dziekan tegoż Wydziału. Autor ponad 60 artykułów naukowych, 12 książek oraz tysięcy mniejszych artykułów, w których odważnie broni życia i rodziny.

Krystian Kratiuk

Katolicki dziennikarz, pisarz, publicysta, autor książek i filmów dokumentalnych. Redaktor naczelny portalu PCh24.pl. Prowadzący popularnych programów na portalu YouTube, obrońca prawdy mówiącej, o tym „Jak Kościół Katolicki stworzył Polskę i Polaków”, krzewiciel kultury chrześcijańskiej walczący o przywrócenie należnego jej miejsca w sferze mediów. Jeden z twórców niezależnej alternatywy dla mediów „głównego nurtu”.

Dr Krzysztof Wąsowski

Doktor nauk prawnych, adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Top Public Executive na IESE Business School w Barcelonie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji oraz Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Założyciel i Generał Zakonu Rycerzy św. Jana Pawła II, który pielęgnuje pamięć i propaguje nauczanie św. Jana Pawła II oraz formuje mężczyzn na wartościowych mężów, ojców, katolików. Zakon zrzesza dziś ponad 1500 mężczyzn z całej Polski.  

Kategoria Kultura

prof. Jacek Kowalski

Historyk sztuki, publicysta, Sarmata, pieśniarz, tłumacz poezji starofrancuskiej, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, mąż i ojciec sześciorga dzieci.

Autor kilkudziesięciu książek naukowych i popularnonaukowych, związanych z kulturą, sztuką i literaturą dawnej Polski i Francji, oraz scenariuszy i tekstów teatralnych, programów telewizyjnych, plenerowych widowisk historycznych.

Twórca i wykonawca pieśni o dawnych czasach wraz z zespołem Monogramista JK i Klub Św. Ludwika. Laureat licznych nagród, w tym Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza za książkę „Sarmacja. Obalanie Mitów. Podręcznik bojowy”.

Paweł Lisicki

Dziennikarz, publicysta, tłumacz, autor licznych książek teologicznych, historycznych, dramatów i powieści.  Założyciel i redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”. Wcześniej redaktor naczelny „Rzeczpospolitej” i tygodnika „Uważam Rze”. W roku 2010 odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej.  

prof. Wojciech Roszkowski

Ekonomista, historyk, nauczyciel akademicki, profesor nauk humanistycznych. Autor licznych książek, podręczników i artykułów na temat najnowszej historii Polski i Europy. W okresie PRL związany z Polskim Porozumieniem Niepodległościowym, publikował pod pseudonimem „Andrzej Albert”. W latach 1994-2004 dyrektor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Nagrodzony za najlepszą publikację dekady z zakresu nauk humanistycznych.  Były europoseł. Założyciel Instytutu Jagiellońskiego. Kawaler Orderu Orła Białego. Ostatnio padł ofiarą bezprecedensowej nagonki medialnej po publikacji podręcznika szkolnego do przedmiotu Historia i Teraźniejszość, w którym opisano między innymi największe zagrożenia i radykalne ideologie współczesności.